Gebyrer

Oversigt over gebyrer

Alle priser er i DKK (danske kroner) og pr. lejlighed, medmindre andet er angivet.

 

For sen tilbagelevering

 • Brugeren kan blive opkrævet for perioden fra den planlagte afslutning af reservationsperioden til køretøjets faktiske returnering. Timeprisen gange 2, gange antal timer bilen er for sent tilbageleveret. F.eks. ved timepris på 40 kr. og to timer for sent tilbageleveret, vil gebyret været (80x2) x 2 = 160 kr. 

 

Kørsel uden for det tilladte område 

Køretøjet bringes uden for Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland uden forudgående skriftlig tilladelse fra selskabet. 

 • 1.000 kr. Selskabets faktiske omkostninger kan tilføjes. 
   

Trængselsafgift, broafgifter og vejafgifter (herunder Øresundbroafgifter) og andre lignende afgifter, der ikke er inkluderet i tjenesten

Brugeren kan blive opkrævet et gebyr, hvis bøder og / eller gebyrer pålagt brugeren på grund af overtrædelser, som brugeren er ansvarlig for, ikke betales til tiden af brugeren og virksomheden, som ejer af køretøjet, skal betale. 

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr.

 

Parkeringsbøde

Brugeren kan blive opkrævet et gebyr, hvis bøder og / eller gebyrer pålagt brugeren på grund af overtrædelser, som brugeren er ansvarlig for, ikke betales til tiden af brugeren og virksomheden, som ejer af køretøjet, skal betale. Dette gælder også for bøder/gebyrer udstedt på parkeringspladser ved hjælp af barrierer med automatisk påvisning af ind- og udrejse. 

 • Faktiske bødeomkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr. 


Forkert parkeret køretøj

Alternativt køretøj tilbage til den forkerte KINTO-placering.

 • Faktiske bødeomkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr. og eventuelt eventuelle omkostninger ved transport af køretøjet til det korrekte sted. 

 

Utilstrækkeligt brændstofpåfyldning køretøj 

Returneret med mindre end en fjerdedel tank

 • 500 kr. 

 

Beskidt/stærkt tilsmudset køretøj 

Plus eventuelle ekstra omkostninger til istandsættelse, vask, tab af lejemuligheder osv. 

 • 1.000 kr.
   

Dyr i køretøj

 • 1.000 kr.

 

Fartbøde

 • Faktiske bødeomkostninger plus administrationsgebyr på 200 kr.

 

Rygning i køretøj

 • 2.500 kr.

 

Mistet brændstofskort

 • 500 kr.

 

Brændstofskort, der anvendes til andre formål end brændstofpåfyldning

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 1.000 kr.

 

Brændstofskort, der bruges til at tanke egen/en anden persons køretøj 

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 1.000 kr.

 

Tyveri fra ulåst køretøj 

For eksempel brændstofkort

 • Faktiske omkostninger plus administrationsgebyr på 1.000 kr.

 

Køretøjet returneres uden at tilslutte ladekabel

 • 500 kr. 

 

Mistet ladekabel 

 • 6.000 kr.

 

Lys efterladt tændt

Køretøjets lys er efterladt tændt og KINTO skal ud for at slukke det eller oplade batteriet. Brugeren vil blive opkrævet for opladningstid, som om det var hans/hendes reservationsperiode. 

 • 500 kr. 

 

Ulåst køretøj/vinduer åbner

Dør eller vindue 

 • 500 kr. 

 

Rykkergebyrfaktura

Pr. faktura i form af papirfaktura

 • 100 kr. 

 

Selvrisiko for skader for KINTO Share

Selvrisiko og nedsat selvrisiko ved tilkøb af nedsat selvrisiko.

 • Skader på køretøjet: 5.000 kr. (med tilkøbt nedsat selvrisiko: 0 kr.
 • Trafikskader (skader på anden ejendom): 5.000 kr. (med tilkøbt nedsat selvrisiko: 0 kr.)
 • Køretøj stjålet ved brug af appen eller nøglen efter behov: Køretøjets fulde pris (med tilkøbt nedsat selvrisiko: Køretøjets fulde pris)